Образователен Център Динеста предлага следните видове обучение

Групово обучение. Обучението за всички класове, по всички учебни предмети се осъществява в малки групи – от 3 до 12 ученици, в зависимост от нуждите и желанията на курсистите и техните родители.


Още за груповото обучение...
Индивидуално обучение. ОЦ ДИНЕСТА предлага индивидуално обучение за ученици от 1 до 12 клас по всички общообразователни предмети. Индивидуалното обучение може да бъде:

       - Индивидуално обучение за конкурсни изпити


       - Подготовка по общообразователни предмети


       - За българи работещи в чужбина и за чужденци