Обучението за всички класове, по всички учебни предмети се осъществява в малки групи – от 3 до 12 ученици, в зависимост от нуждите и желанията на курсистите и техните родители.

Занятията се провеждат в делнични и почивни дни, като приоритетно в почивните дни се разполагат по-големите групи. Графиците се изготвят така, че ако ученикът посещава два курса,часовете да не се застъпват.

Учебните часове през седмицата се съобразяват със смяната, в която ученикът е на училище.