Обучение по български език и литература, е преназначено за:

- ученици завършили клас или образователна степен в чужбина, които трябва да положат изпит за владеене на български език

- чужди граждани, желаещи да посещават български учебни заведения

- чужди граждани, работещи в България