Образователен Център Динеста предлага следните видове подготовка, осъществявана на групи и индивидуално

- Подпомагаща подготовка по всички общообразователни предмети за ученици с проблеми

- Надграждаща подготовка за напреднали ученици

- Подпомагаща подготовка за класна и контролни работи

- Предоставяне на помощни материали по български език и литература

- Английски и немски език за ученици с интензивно изучаване в профилирани и професионално паралелки с прием след 7 клас