Образователен Център Динеста предлага групово и индивидуално, присъствено и онлайн обучение по български език и литература и групово и индивидуално обучение по математика за външно оценяване, завършване на основно образование и кандидатстване в средните училища.

Образователен център "Динеста" организира целогодишни групи за подготовка за външно оценяване и кандидатстване в средните училища по български език и литература и математика. Курсовете за учебната 2020/2021 г. ще започнат в началото на месец октомври 2020 г. и ще приключат през юни 2021 г.- последната седмица преди изпитите. Ученикът може да бъде записан за индивидуално обучение (което ще се осъществява през седмицата и ще се съобрази със свободното време на детето и на преподавателя), за групово присъствено обучение (което ще се осъществява В СЪБОТА,ако ученикът е записан на двата курса - и български език и литератера и математика или през седмицата,ако е записан само за един курс и местата за СЪБОТА са изчерпани) и онлайн обучение в група, ако родителят не желае детето да посещава Центъра и да има контакти с други ученици.

Всички часове ще започнат в началото на месец октомври. Присъствените групи ще стартират на 10 октомври (ВТОРАТА СЪБОТА на месеца). Останалите часове - по споразумение. Занятията по всеки предмет,независимо от формата на обучението, ще бъдат с продължителност 90 мин.(два учебни часа). , а през пролетната ваканция в няколко последователни дни всеки ден по график.

Повече информация за курсовете можете да получите на GSM: 0888/326353 от понеделник до петък от 10 до 18 часа или в офиса на Центъра от понеделник до сряда включително от 12 до 17 часа.
Работата в група според способностите и пропуските на ученика може да бъде комбинирана с индивидуално обучение по желание на родителя или по преценка на учителя.

За ученици с оценка среден 3 в училище обучението в група (особено по математика) не е препоръчително. По-уместна е индивидуалната подготовка.

ПРОБНИ ИЗПИТИ

Пробни изпити по български език и литература се провеждат всеки месец и са предназначени за ученици от целия град. Тези изпити имат ОБУЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР. Целта е учениците да се запознаят с формата на изпита, подредбата на въпросите, броя точки за всеки въпрос, как се определя тежестта на въпросите, как се формулират въпросите...Не по- малко важна е и времевата организация - какво означава да се работи 2,5 часа; как да се разпредели времето, за да е достатъчно, как да се работи по метода на изключването. Не на последно място целта е да се види какви грешки прави ученикът и да се съизмерят резултатите му с резултатите на другите ученици.

Пробни изпити се провеждат всеки месец от декември до юни. При уточняване, по-късно на страницата ще бъдат качени дати за всички изпити през годината.

.

Изпитните материали ще бъдат изработени според формата на изпита за външно оценяване и изискванията на Министерството на образованието. Ще бъде включен материал за четене с разбиране, правопис и пунктуацея, по морфология и синтаксис от 5 и 6 клас и взетите учебни единици в 7 клас.

По литература въпросите ще бъдат свързани с изучените произведения от български автори в 5, в 6 клас- и в 7 клас, ............................................

Изпитът ще се проведе в сградата на Центъра

Продължителността на изпита е два часа и половина работа на ученика.

Проверените и оценени материали от Пробен изпит № ..........ще бъдат върнати с корекции и рецензии по критериите на Министерството на образованието на.................. 2020 г.

От изключително значение е ученикът и родителят да получат всички материали, върху които е работил ученикът, и да се запознаят с тях. За изпълнението на всяка задача ще бъде отразен съответния брой точки. Преразказът ще бъде оценяван по критериите на МОН, Всеки ученик ще получи бланка с критериите, максималния брой точки и точките, които е постигнал той.

Целта на пробните изпити по български език и литература е обучаваща.

Пробни изпити през учебната 2020/2021 г. ще се проведат на следните дати ............................Тази информация ще бъде допълнително обявявана на сайта на Центъра.

Всички изпити се провеждат в петък и неделя.

ЗАПИСВАНИЯТА ЗАПОЧВАТ В ПЪРВИЯ ВТОРНИК СЛЕД ПОРЕДНИЯ ПРОВЕДЕН ИЗПИТ. Информация за променена дата и допълнителни места на www.dinesta.com

Такса за участие - 10 лв.

ВНИМАНИЕ !!! МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕН БРОЙ. Не чакайте последните дни, за да се запишете!

НОВИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

Центърът обявява ДОПЪЛНИТЕЛНИ места за целогодишни курсове по български език и литература и математика, които ще започнат ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020г и ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДО МЕСЕЦ ЮНИ 2021 г. Записванията започнаха и ще продължат до изчерпване на местата. Часовете ще се провеждат в събота или през седмицата след 15,30 часа. Записванията на GSM: 0888/326 353 от понеделник до петък включително от 11,30 до 17 часа. Ще приключат при изчерпване на местата.

Програмата на курса по български език и литература е съобразена с новите учебни програми за 7 клас и с формата на изпита според изискванията на Министерството на образованието.

Подготовката ще обхваща правопис, пунктуация, граматика; лексикология; четене с разбиране; литература; решаване на тестове и работа върху трансформиращ преразказ от името на герой и на неутрален разказвач. По време на часовете и за индивидуална домашна подготовка курсистите ще ползват разнообразни материали на Центъра. Всеки участник ще получи CD с материали по литература, предназначени за училище и за изпита. .

Всички участници се подлагат на тестване за установяване на нивото на знания и след това се разпределят по групи.

Курсът по математика ще обхваща подготовка по новите програми и новия формат на изпита. Ще се преговаря необходимият материал, изучаван в 5 и 6 клас. Учениците ще получат множество материали за работа по време на часовете и вкъщи. Изпълнението на домашните работи е задължително.

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на курсовете и по български език, и по математика НЕ СЕ ПРЕПОДАВА задължителният за учебните часове в училище материал, а се упражнява, надгражда и усъвършенства вече наученото, така че курсистът да бъде конкурентно- способен по време на изпитите. По време на курсовете не се пишат домашни.

Ако ученикът бъде записан на двата курса(по български език и по математика), ще получи 10% отстъпка от цената на втория курс.

Български език и литература - тест и трансформиращ преразказ на неизучавано произведение

Математика – тест и задачи

Целогодишни – от октомври до юни


Интензивни – от февруари до юни

Първите започващи курсове се провеждат в почивен ден. Ако детето участва в двата курса - това е задлжително условие. Ако е в един курс, зависи от формирането на групите(т.е.може да е в почивен, а може да е и в делничен ден). В делнични дни се провеждат курсове при условие, че участниците са само от едно училище или от няколко училища, които учат в една смяна. Обикновено в делничен ден са курсове на ученици, които са записани само на един предмет.

В почивен ден – когато участниците са в различни учебни смени.

Редовно посещение на занятията.

Задължително изпълнение на домашните задачи.

Самоподготовка.

Участие най-малко в три пробни изпита.

Да се възстановят знанията и уменията от предходни класове, необходими за конкурсните изпити.

Да се попълнят всички пропуски в знанията и уменията.

Да се надградят и усъвършенстват новите знанията и уменията от училище с цел осигуряване на конкурентна способност на учениците.

Да се затвърдят знанията и уменията чрез практически дейности – домашни работи, решаване на тестове, писмени и устни проверки