Образователен Център Динеста предлага следните видове подготовка

- Подпомагаща подготовка по български език и литература, математика и чужди езици – английски и немски език

- За всички четвъртокласници - подготовка за външно оценяване съгласно изискванията на МОМН (т.нар. малка матура)