Образователен Център Динеста предлага групово и индивидуално обучение за зрелостни и кандидатстудентски изпити по български език и литература.

Започна записването за курс по български език и литература за МАТУРА за учебната 2019/20 г.Информация в Офиса или на GSM: 0888/326 353 от понеделник до четвъртък от 11,30 до 17 часа.

Курсът ще запачне през първата седмица на месец октомври 2019 и ще продължи до май 2020 - последната седмица преди матурата.Ще обхваща: правописни, пунктуационни, граматични и лексикални грешки; четене с разбиране - работа върху два текста от различни жанрове; писане на резюме; литературни направления и техните особености; автори и произведения, изучавани в 11 и 12 клас; интерпретативно съчинение и есе .

Всеки курсист ще получи CD с материали по литература (модели на интерпретативни съчинения за всичките 95 изучавани произведения)и CD с тестове; таблици за бърз преговор по правопис, по пунктуация и по литература; интерпретации по литература на хартиени носители.

Записвания - до изчерпване на местата, които са ограничен брой.

Пробен изпит за матура по бьлгарски език и литература ще се проведе на..........

Работно време: понеделник до четвъртък от 11,30 до 17 часа; информация и записване на тел:082/828947 и GSM: 0888/326353 всеки ден от 11,30 до 17 часа

Задължителна от 2007 година.

Кога ще се проведат матурите през 2020 г.?

      І–ви държавен зрелостен изпит – Български език и литература - ...... май 2020 год.

      ІІ-ри държавен зрелостен изпит – по общообразователен предмет по избор на ученика       - ....... май 2020 год.

Защо е необходимо да положите успешно матура?

      Само след успешно положен Държавен зрелостен изпит можете да продължите       образованието си във висше учебно заведение

      Оценката от матура може да ви послужи вместо кандидатстудентски изпит, а за някои       специалности е балообразуваща

      Оценката от матура позволява упражняването на т.нар. „наблюдавани професии” в       държавите от Европейския съюз

      Български език и литература

      

    

      целогодишни – от октомври до май

      полуинтензивни – от декември / януари до май

      интензивни – от февруари до май

      ежемесечни – курсове, започващи всеки месец при формиране на група

      в делнични дни

      в почивни дни

            * времето се договаря с групата

В сградата на Образователен център ДИНЕСТА

Адрес: гр.Русе, ул. Д-р Петър Берон № 1, тел.: 082 828947;

GSM: 0888 /326353

Курс по български език и литература - провежда се в три модула

      І модул: Български език - Текстът и социокултурният контекст; отношения между езиковите единици от различните езикови равнища (фонетично, граматично, лексикално) - системни езикови правила; правописни и пунктуационни норми; изграждане на текст; стиловите норми в различните сфери на общуване; извличане на информация от текста; тематично и смислово членене на текста;

      ІІ модул: Литература - автори,творби, литературна теория и литературна история - във връзка с решаването на тестовите въпроси от материала по литература, изучаван в 11 и 12 клас.

      ІІІ модул: Интерпретативно съчинение - върху конкретен текст, изучаван в 11 или 12 клас; разчитане на литературния текст с оглед неговата структура, образност и символика.

      Тълкуването на литературния текст може да бъде:

      - затворено - коментират се особеностите само на изпитния текст;

      - контекстуално - изпитният текст се коментира в неговата взаимосвързаност с други текстове - литературни, фолклорни, митологични.

      Обучението и в трите модула е придружено с практическо приложение на знанията: решаване на тестове, създаване на текстове – резюме, интерпретативно съчинение и есе.

      Курсистите получават материали – тестове, анализи на литературни творби, модели за разработване на интерпретативно съчинение, речник на фразеологизмите, речник на литературните термини.

      Обучението се извършва по програмите на Министерство на образованието, младежта и науката. Подготовката може да послужи и за явяване на изпит тест във висшите учебни заведения.
    

      Обучението се извършва по програмите на Министерство на образованието, младежта и науката за съответния държавен зрелостен изпит и програмите на висшите училища за кандидатстудентски изпити.

      Програмите са съобразени с критериите за изпитите.

      Подготовката включва лекции, упражнения, решаване на тестове, в хода на които се отработват необходимите знания и умения.

      Групите се състоят от 5 до 12 участници.

      Центърът предлага и индивидуално обучение.