Образователен Център Динеста предлага следните видове подготовка, осъществявана на групи и индивидуално

- Двумодулен курс за матура по български език и литература. Първият модул се осъществява в 11 клас и съдържа подготовка по правопис и пунктуация и подпомагаща подготовка по литература

- Подпомагаща подготовка по всички общообразователни предмети за ученици с проблеми

- Надграждаща подготовка за напреднали ученици

- Подпомагаща подготовка за класна и контролни работи

- Предоставяне на помощни материали по български език и литература