Образователен Център Динеста

7000, ул."Д-р Петър Берон"№ 1, Бизнес център ДАВ, ет.4, офис 10
Русе,


Телефон: 082 / 828 947
GSM: 0888326353


Работно време: От понеделник до четвъртък от 11 до 17 часа-работа с граждани; неделя - работа само с групи
Почивни дни: петък и събота Email: dinesta@abv.bg* карта на централната част на Русе