Индивидуално обучение

      След взет час

Групово обучение

      I. Целогодишен курс

            - Еднократно цялата сума

            - На две равни вноски

            - На три равни вноски

            - 30 % в началото на курса и след това на равни месечни вноски

      II. Полуинтензивни курсове

            - Еднократно цялата сума

            - На две равни вноски

            - 50% при започване на курса и след това на равни месечни вноски

      III. Интензивни курсове

            - Еднократно цялата сума

Отстъпки

      - При едновременно записване на два курса

      - При едновременно обучаване на двама члена от едно семейство, вторият получава 7% отстъпка.

      Отстъпките се ползват независимо от формата на плащане, при условие, че таксите се внасят редовно по предварително уточнения в Условията график.

      Ако курсистът напусне курса преди завършването му не се възстановяват суми и не се ползват отстъпки.

      При отсъствие на курсиста му се прадоставят материалите от пропуснатите часове. Суми не се спадат.