Образователен център ДИНЕСТА – Русе съществува от 2002 година. Създаден е с цел да се подпомага училищната подготовка на учениците от 1 до 12 клас и да се надграждат училищните знания за успешно полагане на конкурсни изпити след завършен 7 клас, зрелостни изпити и кандидатстудентски изпити.

Учениците се обучават индивидуално или в малки групи, според нуждите и желанията на учениците и техните родители и за постигането на оптимални резултати в училище или при представяне на конкурсни изпити.Образователен център ДИНЕСТА – Русе работи по собствени програми, изготвени от висококвалифицирани учители с дългогодишна практика. Учебните програми са съобразени със степента на подготвеност на учениците и изискванията на МОМН.


Работата на екипа от учители се отличава с компетентност, амбиция и взискателност. Особено важна е личната ангажираност към учениците и етичното отношение към тях.

Създаваната непринудена атмосфера по време на учебния процес позволява диалог между ученик и учител. Една от основните цели е курсистите да могат свободно да задават въпроси по учебния материал.

Подходът към учениците дава възможност за максимално мобилизиране и развитие на техния потенциал и постигане на целите и мечтите им.

Образователен Център Динеста - Русе осигурява високо качество на обучение, като осъществява строг системен контрол на знанията на учениците и поддържа постоянна връзка с родителите.

Доказателство за това са резултатите на възпитаниците на центъра по време на конкурсните изпити след 7 клас, матурите в 12 клас и кандидатстудентските изпити.

Обучението се осъществява в модерно обзаведени учебни зали, с уютна, нестандартна обстановка ( виж: Галерия). Центърът е оборудван с аудио-,видео- и компютърна техника, както и с други средства за онагледяване на учебния материал.