Образователен център ДИНЕСТА – Русе съществува от 2002 година. Създаден е с цел да се подпомага училищната подготовка на учениците от 7 и 12 клас и да се надграждат училищните знания за успешно полагане изпити за външно оценяване,за завършване на 7 клас,зрелостни изпити и кандидатстудентски изпити.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ за предстоящите събития

ПЪРВИ ПРОБЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 7 КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 декември 2019 г.

НОВИ КУРСОВЕ

Нови КУРСОВЕТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МАТЕМАТИКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС И ЗА МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 12 клас ще се провеждат след приключването на първия учебен срок ( от месец февруари). Записването ще започне през месец декември.

Местата са ограничени.-

- Информация за курсове по български език и литература и по математика за национално външно оценяване (завършване на основно образование) и кандидатстване в средните училища и за матура 12 клас за учебната 2019/2020. може да получите в Центъра от 11,30 до 17 часа от понеделник до четвъртък и на GSM 0888/326 353 от 11 до 17,30 часа от понеделник до петък.

Повече подробности вижте на страницата за 7 клас и на 12 клас

- Записването ще продължи до изчерпване на местата

БРОЯТ НА МЕСТАТА Е ОГРАНИЧЕН.

ПРОБНИ ИЗПИТИ

ПРОБНИ ИЗПИТИ по български език и литература за учениците от 7 клас на всички училища в града се провеждат ВСЕКИ МЕСЕЦ.

ПЪРВИЯТ ПРОБЕН ИЗПИТ по български език и литература за 7 клас за учебната 2019/2020 г. ще се проведе на 07 декември от 10 и от 13,30 часа в сградата на Центъра.

Изпитния тест по формат ще бъде максимално близък до теста за външно оценяване. Подробности за изпитния материал, проверката, оценката и връщането на писмените работи вижте на страницата за 7 клас.

.Записването ще започне на 11 ноември 2019 г. и ще продължи до изчерпване на местта от понеделник до четвъртък включително в офиса на Центъра, от 11,30 до 17 часа.

Повече подробности можете да видите на страницата за 7 клас.

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ !

Не чакайте последния момент!

Връщането на писмените работи и рецензиите за изпита от 7 декември ще се извърши на 17, 18 и 19 декември от 11,30 до 17 часа. Молим участниците да спазят датите и часовете за получаване.

За 12 клас ПРОБЕН ИЗПИТ ЗА МАТУРА по български език и литература ще се проведе на............

Записвания до... ........

Всеки месецПробни изпити по български език и литература за 7 клас . Информация за датите през цялата учебна година виж на страницата Важни изпити 7 клас.

Курс по бьлгарски език и литература за матура - 12 клас

Нови курсовеЗа 7-ми клас по български език и литература и по математика......

Записвания - до изчерпване на местата.

За 12-ти клас ........

Записвания - до ...........